Уважаме клиенти, ако желаете доставката да бъде до офис на СПИДИ, молим Ви в полето АДРЕС, да напишете точния адрес на офиса.

Български език за 8. клас


В 8. клас учениците ще продължат да научават нови факти за същността и предназначението на българския език и ще се запознават с неизвестни досега закономерности, свързани с езиковите средства. Те ще овладяват разнообразни начини за употреба на родното слово в различни ситуации на общуване, ще обогатят лингвистичната и комуникативната си култура. Учебникът съдържа много текстове с любопитни факти и истории. Езиковедската информация в учебника за 8. клас е насочена към изясняване на същността на българския книжовен език и на някои от неговите функционални стилове – разговорен и художествен. Учениците ще се запознаят с фразеологичните словосъчетания, с граматичните особености вид и залог на глагола, с видовете подчинени изречения.

Булвест 2000

Автори: , ,

Цена: 16.90 лв.
‎В наличност
ISBN:
9789541810682

Учебници свързани с Български език за 8. клас

Други от Учебници и помагала 8 клас Български език