Учебници за 10 клас

Всички учебници за 10. клас имат богато и задълбочено съдържание, следвайки принципа за постепенно усложняване и надграждане на материала от предходните години. В тази категория ще намерите препоръчания ви учебник за 10. клас по литература, история и цивилизация, география и икономика, физика, химия, биология, както и задължителните български език и математика. Издателствата, които ги предлагат са Просвета, Просвета - Плюс, Анубис, Булвест 2000, БГ Учебник, Диоген, Педагог 6, Регалия 6. Обучението по повечето предмети в 10. клас засяга възприемането на сериозен обем информация, който е необходим при явяването на Национално външно оценяване и полагането на зрелостните и кандидатстудентските изпити. Ето защо, е добре да се обърне внимание и на допълнителните помагала - учебни тетрадки, работни листове, справочни таблици, съдържащи тестове, тестови задачи и упражнения. Структурата на учебниците по английски, немски, испански, френски, руски и италиански език за езиковите гимназии е съобразена с достигането на изискваното за тази училищна възраст ниво В2 - С1 според европейската рамка. Учебните системи, подходящи за тези нива са на Просвета, Cambridge University Press, Klett, Cle International, Edelsa. Учебният материал в профилираните технически и икономически гимназии се изучава по специални учебници. Издателства, които предлагат такива за профилираните технически гимназии са Мартилен и Техника. Много са новите помагала за подготовка за НВО по БЕЛ след 10. клас - работни листове, тренировъчни тестове, справочни таблици. Техни издатели са БГ Учебник, Просвета и др.

Други от Учебници и помагала