Учебници за 10 клас, ЗП и ПП

Всички учебници за 10 клас имат богато и задълбочено съдържание, следвайки принципа за постепенно усложняване и надграждане на материала от предходните години. В тази категория ще намерите препоръчания ви учебник за 10 клас по литература, история и цивилизация, география и икономика, физика, химия, биология, както и задължителните български език и математика. Издателствата, които ги предлагат са Просвета, Анубис, Булвест 2000, Диоген, Гея либрис, Педагог 6, д-р Иван Богоров. Обучението по повечето предмети в 10 клас засяга възприемането на сериозен обем информация, който е необходим при полагането на зрелостните и кандидатстудентските изпити. Ето защо, е добре да се обърне внимание и на изданията за профилирана подготовка. Структурата на учебниците по английски, немски, испански, френски, руски и италиански език за езиковите гимназии е съобразена с достигането на изискваното за тази училищна възраст ниво В2 - С1 според европейската рамка. Учебните системи, подходящи за тези нива са на Летера, Просвета, Cambridge University Press, Klett, Cle International, Edelsa. Учебният материал в профилираните технически и икономически гимназии се изучава по специални учебници. Издателства, които предлагат такива за профилираните технически гимназии са Нови знания и Техника, а за икономическите - Мартилен, Дионис и ГорексПрес.

Учебници за 10 клас, ЗП и ПП на фокус

Други от Учебници и помагала