Учебници по български език за 8 клас, работни листове

Актуалните учебници по български език за 8. клас, придружени от работни листове, са на издателствата Просвета - Азбуки (Милена Васева), Булвест 2000 (Ангел Петров), Анубис (Маргарита Георгиева), Просвета (Татяна Ангелова), Диоген (Алексардър Панов) и БГ учебник (Петя Маркова). В 8. клас се изучават стилове - разговорен, художествен, творчески; лексикални особености на думите в текстовете; думите като части на речта; изреченията и техния състав. Учениците ще се запознаят с особеностите и разновидностите на българския език. Работните листове към учебниците на Просвета и Булвест 2000 са удобни пособия при подготовката по предмета в 8. клас и при самооценката на степента на усвояване на знанията. За по-добро усвояване на материала спомагат и учебните помагала с допълнителни текстове и задачи на издателства Персей, д-р Иван Богоров, Рива, Анубис, Регалия 6 и други граматики и речници. Темите в тях са разработени съгласно новата учебна програма за 8. клас, с разнообразие от примери, спомагащи по лесен начин да се усвои теорията по български език, и с приложения със задачи, които могат да се дават за домашно изпълнение.

Други от Учебници и помагала 8 клас