Уважами клиенти, ако желаете доставката да бъде до офис на СПИДИ, молим Ви в полето АДРЕС, да напишете точния адрес на офиса.

Български език за 8. клас


В учебника по български език са разработени всички теми от учебното съдържание и са включени предвидените в програмата езикови категории, които са разяснени на достъпен за учениците от 8. клас

Учебникът е одобрен със Заповед № РД 09-3183/14.08.2017 г. Той е част от учебния комплект по Български език и Литература за 8. клас на издателство „БГ Учебник“, който е разработен по новата учебна програма. В учебника са спазени  принципите за последователност и приемственост в учебното съдържание и за системност при въвеждане на научните понятия. Използваната езиковедска терминология е точна и е изяснена на достъпен език. Съотношението между часовете за нови знания, упражнения, преговор и обобщение е съобразено с препоръчителното процентно разпределение в учебната програма. Осъществени са вътрешнопредметни и междупредметни връзки чрез включването на разнообразни художествени и научнопопулярни текстове, включително откъси от популярни сред тийнейджърите литературни произведения, с което се цели събуждане на читателски интерес. Търсена е връзка с чуждите езици, които учениците изучават в училище, с цел прилагане на придобитите знания на по-широка лингвистична основа и подпомагане на чуждоезиковото им обучение.

Разработката на темите е съобразена с основната цел на обучението по Български език в 8. клас формирането на ключови езикови, социокултурни и комуникативни компетентности:

  • - Правилна и уместна употреба на езикови средства в зависимост от речевата ситуация и от функционалния стил;
  • - Формиране на умения за извличане, обработване и синтезиране на информация от различни видове текст, в това число и от електронни източници;
  • - Изграждане на аргументативен текст - есе;
  • - Създаване на електронно писмо;
  • - Проявяване на критичност, самокритичност и толерантност в общуването;
  • - Практическо прилагане на знанията за вид, време и наклонение на глагола и за сложното съставно изречение при създаване на собствен текст;
  • - Изграждане на умения за работа с различни речници.
БГ Учебник

Автори: , , ,

Цена: 15.90 лв.
‎В наличност
Страници:
160
Година:
ISBN:
9786191870233

Учебници свързани с Български език за 8. клас

Други от Учебници и помагала 8 клас Български език