Уважами клиенти, ако желаете доставката да бъде до офис на СПИДИ, молим Ви в полето АДРЕС, да напишете точния адрес на офиса.

Общи условия

Моля, внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уебсайт. С използването на този уебсайт се счита, че приемате и се съгласявате с тези Общи условия. Ако не приемате Общите условия и не сте съгласни с тях, моля не ползвайте уебсайта.


I. Предмет на общите условия

1.1. Уебсайтът www.bukvara.com предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ услугите, предвидени в тези Общи условия, при стриктно спазване на изискванията от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.2. Една част от услугите на уебсайта се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ без необходимост от предварителна регистрация. Такива услуги са: разглеждане на съдържанието на уебсайта; правене на поръчка. Друга част от услугите, които уебсайтът предоставя, изискват предварителна регистрация. Такива услуги са: запазване на адресна книга; пълна история на поръчките; запаметяване на текущата поръчка, без значение от кой компютър се проверява; при желание известяване за нови книги и промоции.

 

II. Условия за ползване на сайта www.bukvara.com

2.1. www.bukvara.com не поема отговорност за изтриването на информация, липса на информация за неналични продукти, наличие на неактуална информация.

2.2. www.bukvara.com не поема отговорност за нанесени щети, пропуснати ползи или други вреди, които са в следствие на използването на уебсайта, а също и при невъзможност за достъп на уебсайта поради технически проблеми или профилактика.

 

III. Права и задължения на потребителя

3.1. При регистрация в сайта ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави вярна, точна и пълна информация за личните си данни.

3.2. При настъпване на промяна в личните данни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да нанесе корекции в подадената в сайта информация.

3.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до и редакция на личните си данни, които са въведени в сайта.

3.4. При регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва активен e-mail адрес и парола за достъп.

3.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да запази в тайна паролата за достъп. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност при предоставяне на паролата за достъп до уебсайта на трети лица.

3.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно www.bukvara.com за всяко неоторизирано използване на неговият e-mail адрес парола за достъп, както и за всяко друго нарушаване на сигурността.

3.7. При загуба или забрава на паролата за достъп и при изрично искане от ПОТРЕБИТЕЛЯ, www.bukvara.com автоматично изпраща на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ e-mail адрес писмо с новата парола за достъп. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност за промяна на паролата за достъп.

3.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до всички услуги, предлагани от сайта, само за лични нужди и без търговска цел, а също и без да нарушава авторските права на трети лица.

3.9. Лица, ненавършили 18 години, не могат да се регистрират в www.bukvara.com. В този случай регистрацията се извършва от пълнолетно лице, което носи отговорност за направените поръчки.

3.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да върне закупена стока в срок от 7 дни при условие, че стоката е във вида, в който е доставена и опаковката на стоката не е повредена.

3.11. При използването на услугите на www.bukvara.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва Общите условия, а също и всички други условия, произтичащи от българското или международното законодателство.

 

IV. Права и задължения на www.bukvara.com

4.1. www.bukvara.com се задължава да полага необходимите грижи за предоставяне на ПОТРЕБИТЕЛЯ на нормални условия за ползване на уебсайта.

4.2. www.bukvara.com си запазва правото да използва IP адресите и други лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел установяване на самоличността им, при необходимост за изпълнение на законови или юридически процедури.

4.3. При предоставяне на неверна или неточна информация от ПОТРЕБИТЕЛЯ, www.bukvara.com си запазва правото да изтрие направената регистрация без предупреждение и не носи отговорност за недоставена поръчка, поради некоректност в зададения адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.4. www.bukvara.com си запазва правото да преустанови достъпа до част или до цялата информация в уебсайта, като в този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ се уведомява с писмо на посочения от него при регистрацията e-mail адрес.

4.5. При извършване на регистрация на нов потребител, въведената информация се обработва по електронен път или от служител на www.bukvara.com.

4.6. Всички данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, се съхраняват и се използват от www.bukvara.com за поддръжка на определeни функционалности на уебсайта и с рекламна цел на продуктите, предлагани от www.bukvara.com.

4.7. Всички лични данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, се използват само от www.bukvara.com и той няма право да предоставя информация на трети лица с рекламна или търговска цел.

4.8. www.bukvara.com е длъжен да посочи на видимо място цената на стоките в български лева с ДДС. При намаление на цената на някои от стоките, старата и новата цена трябва да се виждат ясно и да не въвеждат клиента в заблуда.

4.9. www.bukvara.com има право да променя дизайна и технологията на предлаганите услуги, без да предупреждава предварително ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.10. При промяна на Общите условия, www.bukvara.com уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ с писмо, изпратено на посочения при регистрацията e-mail адрес.