Учебници за 9 клас, ЗП и ПП

Повечето учебници за 9 клас имат различни издания за задължителна и профилирана подготовка, с изключение на тези по български език. Тук ви предлагаме да изберете вашия учебник за 9 клас по литература, математика, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, като внимателно прецените кой от двата варианта ви е необходим. Изданията са на Просвета, Анубис, Булвест 2000, Диоген, Гея либрис, Педагог 6, д-р Иван Богоров, по информатика и информационни технологии - на Изкуства, Коала прес, Нова звезда. По различните предмети може да се използват допълнителни помагала - сборници по математика, анализи по литература, работни листове по история, атласи по география и история на издателства Датамап, Домино, Регалия 6, Интеграл. Учебниците по английски, немски, френски, испански, руски и италиански език са много разнообразни, предвид това, че в 9 клас учениците достигат до високи нива на овладяването на езиците и започват подготовка за сертификатни изпити. В езиковите гимназии някои от предметите се изучават на чужд език, което предполага използването на съответните издания - аналози на българските. В профилираните технически и икономически гимназии се работи със специализираните учебници на Нови знания, Техника, Дионис, ГорексПрес и Мартилен.

Други от Учебници и помагала