Учебници за 9 клас

Повечето учебници за 9 клас, с изключение на тези по български език и математика, имат различни издания в зависимост от вида обучение. Тук ви предлагаме да изберете вашия учебник за 9 клас по литература, история и цивилизации, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, като внимателно прецените кой от вариантите ви е необходим. Изданията са на Просвета, Анубис, Булвест 2000, Архимед, Диоген, Педагог 6, Даниела Убенова. По информатика и информационни технологии - на Изкуства, Просвета, Анубис. Новият предмет - Технологии и предприемачество е осигурен от издания на Бит и техника, Просвета, Анубис. В зависимост от програмата, по която се провежда обучението в различните училища, по разказвателните предмети има предвидени и учебници за профилирано и професионално образование, предлагащи обемна информация и спомагащи за разширяване на познанията. По различните предмети може да се използват допълнителни помагала - сборници по математика (Коала прес, Интеграл, Архимед, Регалия), анализи по литература (Скорпио, Персей), работни листове по история, атласи по география и история на издателства Атласи, Просвета, Дейтамап и Домино. Учебниците по английски, немски, френски, испански, руски и италиански език са много разнообразни, предвид това, че в 9 клас учениците достигат до високи нива на овладяването на езиците и започват подготовка за сертификатни изпити. В езиковите гимназии някои от предметите се изучават на чужд език, което предполага използването на съответните издания - аналози на българските. В профилираните технически и икономически гимназии се работи със специализираните учебници на Нови знания, Техника, Дионис, и Мартилен.

Учебници за 9 клас на фокус

Други от Учебници и помагала