Учебно помагало по български език за 8. клас за избираемите часове


Учебно помагало по български език за 8. клас за избираемите часове
Всяка от разработките в настоящото учебно помагало по български език има своя тема, адаптирана към уроците в повечето учебници за 8. клас, което я прави в различна степен приложима в часовете за задължителна подготовка. В съдържателен план разработките са ориентирани към потребностите и на разширената, и на допълнителната подготовка, което пак ги прави приложими в избираемите часове и във факултативните учебни часове. Включени са 375 задачи, 11 таблици и значителен брой текстове, целящи да се създадат условия при които:
- в оптимален вариант да се актуализират необходими знания и умения;
- да се осмисля новата учебна информация;
- да се усъвършенстват умения по български език, които изграждат езиковия усет на обучаваните в 8. клас.
Обособени са четири рубрики:
А. Актуализирам, осмислям и прилагам знания и умения
Б. Откривам и редактирам грешки
В. Чета с разбиране
Г. Създавам текст
Текстовете и задачите от първите две рубрики са с насоченост към избираемите учебни часове за разширяване на подготовката по български език на учебниците от 8. клас: езиковите явления се представят по достъпен начин; текстовете с лингвистична информация може да бъдат осмислени; задачите преднамерено не са градирани по трудност.
Последните две рубрики може да бъдат използвани за допълнителна подготовка във факултативните учебни часове.
Контролните листове са 7 на брой и са разработени в по два варианта, измежду които учителят може да избира, а може и от двата варианта да създаде свой собствен трети.
Помагалото е предназначено предимно за учениците от 8. клас, независимо от това по кой учебник по български език работят, но може с успех да се използва по преценка на учителите от други класове.


Рива

Автори:

Цена: 6.90 лв.
‎В наличност
Страници:
80
Година:
ISBN:
9786192250638

Учебници свързани с Учебно помагало по български език за 8. клас за избираемите часове

Други от Учебници и помагала 8 клас Български език