Правила, задачи и тестове по български език за 8. клас


Правила, задачи и тестове по български език за 8. клас
Правилата на българския език, изучавани в 8. клас, ще бъдат усвоени и затвърдени чрез задачите и тестовете, поместени в новото помагало на издателство Калоянов. Редът и съдържанието на темите в книжката съответства на предвидените в новата учебна програма за 8. клас по български език на МОН. Спазени са всички езикови норми, регламентирани чрез Официалния правописен речник на българския език от 2012 година.
Чрез рубриката “Припомнете си!” се актуализират знанията по теми, изучени до 8. клас. Това ще подпомага осмислянето на новото учебно съдържание. Такава е целта и на разработките за повторение.
Рубриката “Запомнете!” включва новите езикови правила от задължителната за 8. клас учебна информация. След всяка тема са предложени различни практически задачи, част от които са тестови.
Практическа насоченост има и информацията в рубриката “Важно е да знаете!”. Чрез нея се акцентува върху най-същественото, необходимо за устната и за писмената реч.
Възможност за разширяването на знанията по съответната тема дава рубриката “За любознателните!”.
Вниманието е насочено и към създаването на текстове - най-ефективната форма за приложение на теоретичните знания по български език в практиката.
След всеки тематичен раздел са включени тестове, чрез които учениците от 8. клас могат да проверяват степента на подготовката си и да попълнят пропуските.
Информацията и задачите в помагалото имат комплексен характер и могат да се използват във всички форми на подготовката по български език на учениците от 8. клас.
Калоянов

Автори:

Цена: 5.40 лв.
‎В наличност
Страници:
136
Година:
ISBN:
9789549519952

Учебници свързани с Правила, задачи и тестове по български език за 8. клас

Други от Учебници и помагала 8 клас Български език