Уважаме клиенти, ако желаете доставката да бъде до офис на СПИДИ, молим Ви в полето АДРЕС, да напишете точния адрес на офиса.

Тренировъчни тестове за външно оценяване по български език и литература в 10. клас


Помагалото е за 10. клас и съдържа тестове за външно оценяване по български език и литература. Тестовете са 18 на брой, разработени по модела на МОН и 10 теста по образеца на изпитния вариант от НВО – юни 2021 г. В първите 18 теста са включени задачи, изцяло покриващи учебното съдържание, върху което десетокласниците ще полагат изпит. 

Всеки тест има по 23 задачи от различен тип:

  • 14 задачи с избираем отговор
  • 6 задачи с кратък свободен отговор
  • 1 задача с разширен свободен отговор
  • 1 задача за редактиране
  • 1 задача за създаване на текст.

Материалът по български език е включен в тестовете по такъв начин, че още от началото на учебната година учениците да се упражняват върху вече усвоени и отработвани в 8. и 9. клас езикови правила и понятия. По отношение на книжовноезиковите норми задачите постепенно се усложняват и обогатяват. Всеки тест следва хронологично авторите и творбите от учебната програма по литература, но с добавяне и на предходните изучени вече автори и произведения с цел актуализиране и затвърждаване на знанията. Предложените в тестовете задачи покриват изцяло учебното съдържание, върху което учениците от 10. клас ще полагат изпит.

За да бъде обхванат максимално целият спектър от възможни варианти за изходния текст, са предложени комбинации:

- тестове с един текст – разнообразни по стил в различните тестове;

- тестове с два текста – от различни функционални стилове в съответния тест;

- тестове с текст и друг източник на информация (таблица).

Допълнителните 10 теста предлагат задачи, формулирани и структурирани съобразно предложения изпитен вариант по български език и литература от юни 2021 г., като подборът на литературните творби или откъсите от тях е условен и е направен от авторите на помагалото. Всички тестове носят по 50 точки. В края на помагалото са поместени ключове с верните отговори и листове за отговори.

БГ Учебник

Автори: ,

Цена: 14.50 лв.
‎В наличност
Страници:
132
Година:
ISBN:
9786191871278

Учебници свързани с Тренировъчни тестове за външно оценяване по български език и литература в 10. клас