Физика и астрономия - 10. клас - учебници

Обучението по физика и астрономия в 10. клас налага използването на някои от новите учебници на издателства Просвета, Булвест 2000, Анубис или Педагог 6. Изучаването закономерностите на физичните явления и процеси във всички издания е подкрепено с множество илюстрации, описания и схеми на опити, въпроси и задачи. Допълващите помагала, като учебни тетрадки и работни листове, стимулират и развиват уменията на учениците от 10. клас за анализ на физичните явления. Темите за експериментална работа целят разширяване на интереса към физиката и астрономията и формирането на абстрактно мислене.

Други от Учебници и помагала 10 клас