Учебници по география за 10 клас, ЗП и ПП

В настоящия раздел са поставени учебници по география и икономика за 10 клас на издателства Булвест 2000, Просвета, Анубис, Педагог 6 и д-р Иван Богоров. Преценката ви за това кой учебник по география да закупите в 10 клас би трябвало да бъде много внимателна, поради важността на изучавания материал и наличието на издания за задължителна и профилирана подготовка. На този етап на обучение обикновено започва подготовката за матура и кандидатстудентски изпити, поради което често този предмет се изучава разширено и се използват учебницити за двете нива на подготовка. Географското познание е фокусирано върху природната среда, природногеографските области, населението, селищата, държавното устройство на България и как тя се вписва в европейското и световното стопанство. Тази информация е необходима при придобиването на умения за развиване на теми и решаването на тестове, защото е включена в програмата за предстоящите изпити. Формирането на способности за практическа работа става с помощта на атласите и контурните карти на идателства Атласи, Дейтамап и Домино, а за бърз и качествен преговор може да се използват справочниците на издателство Регалия 6.

Други от Учебници и помагала 10 клас