География и икономика - 10 клас - учебници и атласи - издателства Булвест 2000, Просвета, Педагог 6, Анубис

В настоящия раздел са поставени учебници по география и икономика за 10. клас на издателства Булвест 2000, Просвета, Анубис, Архимед и Педагог 6 и придружаващите ги учебни тетрадки или работни листове. Преценката ви за това кой учебник по география да закупите в 10. клас би трябвало да бъде много внимателна, поради важността на изучавания материал. На този етап на обучение обикновено започва подготовката за матура и кандидатстудентски изпити, поради което често този предмет се изучава разширено и се използват освен учебниците и множество допълнителни помагала. Географското познание е фокусирано върху природната среда, природногеографските области, населението, селищата, държавното устройство на България и как тя се вписва в европейското и световното стопанство. Тази информация е необходима при придобиването на умения за развиване на теми по география и решаването на тестове, защото е включена в програмата за предстоящите изпити. Формирането на способности за практическа работа става с помощта на атласите и контурните карти на идателства Атласи, Дейтамап и Домино, а за бърз, качествен преговор и проверка на знанията може да се използват множество помагала с тестове. За учениците от езиковите гимназии, изучаващи в 10. клас география и икономика на английски или немски език има издания със съкратено изложение на материала на съответния език на издателства Просвета, Булвест 2000 и Анубис.

Други от Учебници и помагала 10 клас