Учебници по история за 10 клас, исторически атласи

В тази категория можете да се запознаете с учебници по история и цивилизация за 10 клас за задължителна и профилирана подготовка, които са нови издания от 2012 г. Учебникът по история на издателство Просвета (Георги Марков) съвместява и двете нива на подготовка в едно книжно тяло, както и тези на авторката Евгения Калинова и на Костадин Грозев. Издателство Анубис предлага две различни издания (с водещ автор Христина Мирчева). В 10 клас се изучава съвременна история - последните десетилетия на 20-ти век - политически, обществен и културен живот, икономика, стопанство и бит, както и влиянието на световните процеси върху България и Балканския полуостров. Всички издания по този предмет са богато илюстрирани и атрактивни за ползване. За бързото и лесно овладяване на предвидения материал и за развитие на умения за практическа работа с карти и схеми, учителите препоръчват закупуването на атласи по история на издателствата Атласи, Дейтамап или Домино и придружаващите ги контурни карти. За учениците от езиковите гимназии, изучаващи в 10 клас предмета на английски, немски или френски език, предлагаме Geschichte und Geschehen für die 10. Klasse на Klett и учебниците на Просвета - всички те са превод на изданията за 9 клас. Информацията, която десетокласниците получават през тази година на обучение е включена в програмите за матура и кандидатстудентски изпити.

Други от Учебници и помагала 10 клас