Учебници по литература за 10 клас, христоматии

Учебниците по литература за 10 клас разглеждат български произведения от Освобождението до Първата световна война, между двете световни войни и след Втората световна война – тематика, която винаги е било особено важна за осигуряването на стабилни базови литературни знания на обучаващите се млади хора. Издателствата, които предлагат учебници за 10 клас по новата програма по литература са Просвета, БГ УчебникБулвест 2000, Анубис, Диоген, Регалия 6 и Скорпио. Учебникът на издателство Диоген съдържа текстовете на творбите, а БГ Учебник предлагат използването на христоматия. Запознавайки се със съдържанието на знакови български творби, десетокласниците ще извличат характерните за историческия момент идеи и усещат духа на епохата. Те ще анализират нравствените конфликти в произведенията и проникват в човешките и обществените отношения на времето. Това ще спомогне за развитието на лични гледни точки и самостоятелно мнение. Очакваните резултати в областта на компетентностите по литература са свързани с уменията за тълкуване на различни като период на създаване и жанр текстове, в които в зависимост от епохата намират проявление характерни черти на различни направления в литературата като Романтизъм, реализъм, модернизъм. За облекчаване на процеса на обучение, може да се използват допълнителните анализи, интерпретации, работни листове, справочни таблици и др. помагала на издателствата Персей, Булвест 2000, и др..

Други от Учебници и помагала 10 клас