Учебници за 10 клас по немски език, езикови системи Direkt zwei, Passwort Deutsch, PRIMA, Mittelpunkt

Учебниците по немски език за 10 клас покриват различни нива от Общата европейска езикова рамка в зависимост от това дали езикът се изучава интензивно или не. Немското издателство Klett предлага системата Passwort Deutsch, но особено популярен е учебника на Pons (Клет България) - DIREKT zwei 2 - и двата предназначени за изучаване на езика като втори чужд. Deutsch ist IN 2 на издателство Летера е познато и утвърдено от години издание за интензивно обучение, а PRIMA на Просвета тепърва набира скорост. Учебниците от системите Netzwerk и Berliner Platz NEU на Langenscheidt са предназначени за възрастни, но поради тяхната ефективност, често се използват от ученици от гимназиалния курс 9-12 клас или в школи. В 10 клас, обикновено, учениците желаещи да продължат образованието си в Германия, активно се подготвят за полагането на сертификатни изпити. Техните усилия успешно могат да бъдат подпомогнати от системата Mittelpunkt, специално предназначена за това, тренираща по подходящ начин четирите проверявани компетенции и осигуряваща отлично представяне на изпитите Goethe-Zertifikat B2 и C1, telc Deutsch B2 и C1, DSH и TestDaF. В тази категория са включени множество помагала с упражнения по граматика и тестове, чието използване е почти задължително, като се има предвид сложността на материала и често срещаната трудност при овладяването на немския език.

Други от Учебници и помагала 10 клас