Учебници за 10 клас по немски език, езикови системи Direkt zwei, Magnet smart, Aspekte junior für Bulgarien, PRIMA, Deutch echt einfach

Учебниците по немски език за 10 клас покриват различни нива от Общата европейска езикова рамка в зависимост от това дали езикът се изучава интензивно или не. Немското издателство Klett предлага системата Passwort Deutsch, но особено популярен е учебника на Pons (Клет България) - DIREKT zwei 2 - и двата предназначени за изучаване на езика като втори чужд. Deutsch ist IN 2 на издателство Летера е познато и утвърдено от години издание за интензивно обучение, а PRIMA на Просвета тепърва набира скорост. Учебниците от системите Netzwerk и Berliner Platz NEU на Langenscheidt са предназначени за възрастни, но поради тяхната ефективност, често се използват от ученици от гимназиалния курс 9-12 клас или в школи. В 10 клас, обикновено, учениците желаещи да продължат образованието си в Германия, активно се подготвят за полагането на сертификатни изпити. Техните усилия успешно могат да бъдат подпомогнати от системата Mittelpunkt, специално предназначена за това, тренираща по подходящ начин четирите проверявани компетенции и осигуряваща отлично представяне на изпитите Goethe-Zertifikat B2 и C1, telc Deutsch B2 и C1, DSH и TestDaF. В тази категория са включени множество помагала с упражнения по граматика и тестове, чието използване е почти задължително, като се има предвид сложността на материала и често срещаната трудност при овладяването на немския език.

Други от Учебници и помагала 10 клас