География и икономика за 10. клас


В 10. клас учениците изучават география на България, нейната природна и социално-икономическа среда. Географията на България е водеща комплексна приложна наука, която формира знания за природната среда, човека и неговата стопанска дейност. Това географско познание самоопределя всеки от нас като българин и утвърждава самочувствието ни, че България е неотменна част от европейското и световното стопанство. Със своята природа и кръстопътно географско положение нашата страна играе определяща роля на Балканите в политическо и културно отношение. природните ресурси на България са основа за нейното развитие и определят в значителна степен начина на живот и трудовата дейност на хората. Съвременното ни стопанско развитие поставя много проблеми за решаване, от които с най-голяма острота и неотложност се явява екологичният. Основните теми в съдържанието са: Природа на България, Природногеографски области, Население, Селища, Държавно устройство, Стопанство на България, География на регионите. Географското познание е необходимо на всеки, за да направи своя правилен избор в различни ситуации и да решава своите житейски проблеми. Знанията, които дава учебника за 10. клас са необходими и при кандидатстването във висшите училища с изпит по география.

Булвест 2000

Автори: , , ,

Цена: 19.90 лв.
‎В наличност
Година:
ISBN:
9789541813904

Учебници свързани с География и икономика за 10. клас

Други от Учебници и помагала 10 клас География и икономика