Учебни тетрадки за 5 клас - география и икономика, атласи, учебници

Учебните тетрадки по предмета География и икономика в 5. клас, както и географските атласи са задължителни помагала в обучението. През 2016 г. нови тетрадки разработиха издателства Просвета - Плюс (водещ автор Люсила Цанкова), Просвета - 1945 (водещ автор Стела Дерменджиева ), Булвест 2000 (водещ автор Румен Пенини), Анубис (водещ автор Антон Попов), Педагог 6 (водещ автор Милка Мандова-Русинчовска). Великолепно илюстрованите атласи са на издателства Просвета, Атласи, Дейтамап и Домино. Според програмата на МОН учениците от 5. клас трябва да изучават 5 раздела - Географска информация, Планетата Земя, География на природата, обществото и стопанството, Африка и Антарктида. Децата ще научат важни неща за Земята като планета от Слънчевата система, за нейния строеж и обвивки, за неповторимата й и разнообразна природа, за нейното население и селищата, които то обитава, за държавното и политическо устройство и управление на света, за световното стопанство. Географските знания в нашето съвремие намират приложение в различни области на живота и допринасят за решаването на много от проблемите на днешното човечество. Те служат за изследване и усвояване на природните богатства, за оценяване на условията за заселване и изграждане на селища, пътища и предприятия, за избор на места за отдих и туризъм, обясняват последиците от взаимодействието между човека и природата. В новите учебници за 5. клас уроците не съдържат само текст с информация за възпроизвеждане и запаметяване, а и множество полета и рубрики, които предоставят допълнителни материали от различни географски източници. В уроците за практическа работа петокласниците ще работят по географски карти и глобуси, ще разработват проекти, ще решават различни по форма и съдържание въпроси и задачи, целящи надграждане на знанията и формиране на умения.

Други от Учебници и помагала 5 клас