Учебни тетрадки за 5 клас по история и цивилизации, исторически атласи и учебници за 5 клас

Учебните тетрадки по история и цивилизации за 5. клас, в тази категория, са изцяло обновени в съответствие с новата програма на МОН от 2016 г. Учениците за пръв път навлизат в този предмет в 5. клас и научават, че историята е наука за миналото на хората, за техните дела - правилни и грешни от гледна точка на съвремието. Учебниците и прилежащите им тетрадки, които осигуряват подготовката по предмета са на издателствата Булвест 2000, Анубис, Просвета 1945, Просвета плюс и Даниела Убенова. Уроците, включени в програмата, започват с въведение, което обяснява какво представляват историческите извори, паметници, линия на времето, как се отчитат и анализират историческите събития. Следват теми от Праистория, Месопотамия, Древен Египет, Древна Тракия, Елада и Древен Рим - зараждане и развитие на първите цивилизации, образуването на първите държави, създаването на общества, издигането на владетели, всекидневие и културата на тогавашните хора, писмености и образование. Красиво илюстрованите атласи на издателствата Просвета, Атласи, Дейтамап и Домино спомагат за запознаване на децата с работата с карти, таблици и календари,отразяващи историческото пространство и време. Учениците от 5. клас научават как да подреждат събитията според тяхната хронология, да разделят епохи и векове, което прави лесно и интересно усвояването на знанията по история на първите човешки цивилизации.

Други от Учебници и помагала 5 клас