Уважаме клиенти, ако желаете доставката да бъде до офис на СПИДИ, молим Ви в полето АДРЕС, да напишете точния адрес на офиса.

Атлас по география и икономика за 5. - 10. клас


Иноформацията, предложена в този атлас по география и икономика покрива учебната програма от 5-ти до 10-ти клас. Той е издание с висока информационна и справочна стойност. В него са включени 120 географски карти за климата, природните дадености, населението и икономиката на всички континенти. Атласът съдържа огромен обем географски сведения, икономически и статистически данни. Използван е единен картографски и графичен модел за представяне на научната информация, което гарантира пълноценното и адекватно възприемане. При изработването на къртите в атласа е използвана съвременна дигитална технология, чрез която се създава усещане за наблюдение на сателитна снимка. Атласът по география и икономика е предназначен за учениците от 5. - 10. клас, но ще провокира всички, които имат стремеж да разширят познанията си в тази област. Внимателно подбраните графични изображения с модерен дизайн ще предизвикат любопитството на читателите, ще ги насърчат да анализират и да проучват самостоятелно, да използват данни от други географски и статистически източници, да развиват компетентностите си за извличане на информация. Атласът може да се използва успешно в обучението по география и икономика в задължителните учебни часове в 5. - 10. клас, за профилирана подготовка в 11. - 12. клас и при подготовката за матура. Изданието съответства на актуализираните учебни програми по география и икономика и е съобразено с темите, обхванати в учебниците. Използването на атласа в обучителния процес на учениците ще сомогне за по-бързо и успешно овладяване на съдържанието по предмета в съответния клас. Изданието има висока познавателна стойност и може да се използва при подготовката за матура, за кандидастване във висши учебни заведения, както и от студенти. В атласа са включени карти, отразяващи съвременни феномени, свързани с риродни и енергийни ресурси, свръхпопулации и проблеми с околната среда.

Клет България
Цена: 29.90 лв.
‎В наличност
Страници:
180
Година:
ISBN:
9789543447374

Учебници свързани с Атлас по география и икономика за 5. - 10. клас