Учебни тетрадки за 5 клас по човекът и природата, помагала с тестове

Учебниците и учебните тетрадки по човекът и природата за 5. клас реализират програмата на МОН от 2016 г., която включва изисквания за усвояване на основни знания и умения, отнасящи се до природни обекти и явления. Новите учебни тетрадки, по които се работи в часовете са на издателства Булвест 2000, Анубис, Просвета-Азбуки, Просвета-Плюс, Просвета-1945 и Педагог 6. Предметът "Човекът и природата" е разположен в учебния план на образователно направление "Природни науки и екология". Като замисъл представлява учебно-предметна интерпретация на знания от областите на физиката, химията и биологията. В 5. клас се изучават теми, свързани със Земята и Слънчевата система; основните градивни елементи на вещества и организми; топлинни явления; свойства на вещества и смеси; жизнени процеси при многоклетъчни организми. Освен материал по трите природни направления - физика, химия и биология, програмата предвижда и част, която осигурява възможност за изграждане в сазнанието на учениците на цялостна картина за природата в нейното единство и многообразие и взаимна обвързаност. Те ще се научат да разпознават обекти и процеси, да описват обекти и явления, да сравняват, да търсят връзки, зависимости и взаимоотношения. В учебниците и учебните тетрадки има предвидени уроци за участие в лабораторни упражнения и експерименти, за разработването на проекти, за работа с таблици, графики, схеми и решаване на тестови задачи с избираем или свободен отговор. Целта на преподавателите в 5. клас трябва да бъде да внушат на учениците колко е важно да се опазва околната среда, защото поддържането на крехкото равновесие между човека и природата е трудно и жизнено важно.

Други от Учебници и помагала 5 клас