Литература за 8. клас


Литература за 8. клас
Учебникът за 8. клас на издателство Анубис включва всички учебни теми, представени в четири вида уроци – за нови знания, за упражнения, за обобщение и за преговор. С наименованието "От текста към значенията" са озаглавени уроците за нови знания. В тях са поместени различни рубрики. Основната група включва Авторът, Произведението, Сюжетът, Жанрът, Героите, Композицията и Темите. Уроците за упражнения в учебника за 8. клас са озаглавени "От значенията към смисъла". В тях са включени въпроси и задачи организирани в три рубрики, чиято последователност води от по-просто към по-сложно, от основно, към вторично, от задължително, към алтернативно знание. Във "Време за работа" са предложени значително повече и по-разнообразни въпроси и задачи, справянето с които дава гаранция, че урокът е бил усвоен пълноценно. Рубриката "Ателие за майстори" насочва към по-задълбочени разсъждения по проблемите, зададени от изученото произведение. В нея са включени индивидуални или групови задачи предназначени за извънкласна работа, олимпиади и състезания по литература.
Уроците за обобщение и преговор са замислени паралелно в текстови и табличен вариант.
В помощ на часа за развиване на комуникативните компетентности е рубриката "Моето есе".
Приложените накрая литературно – исторически ориентири разполагат в епохите и вековете изучаваните автори и литератури в 8. клас (старогръцка, римска и т.н.).


Авторите

Анубис

Автори: , , ,

Цена: 12.00 лв.
‎В наличност

Втора употреба

Цена: 8.90 лв.
‎В наличност
Страници:
344
Размери:
200 х 250 мм

Учебници свързани с Литература за 8. клас

Други от Учебници и помагала 8 клас Литература