География и икономика за 8. клас


География и икономика за 8. клас
Учебникът за 8. клас запознава учениците със същността на физическата география. Пред тях ще се разкрият природногеографските процеси и явления, природните ресурси и техният потенциал. Ще научат за особеностите на планетата Земя. Ще имат възможност да правят географски прогнози и да работят с различни източници на информация. Учениците ще узнаят какво е устойчиво развитие в географското пространство.
Уроците за нови знания са богато илюстрирани със снимки, схеми, картосхеми, карти, таблици, диаграми. С помощта на ключовите думи и основните изводи по темата учащите ще разберат основните моменти и това , което трябва да знаят и могат. Рубриките „ Добре е да знаем” е „ Още нещо за ...” съдържат интересна информация за допълване на знанията по география и икономика. След всеки урок има възможност за проверка на знанията и уменията чрез въпросите и задачите от рубриките” Помислете и отговорете и „ Можете да се справите сами+”.
Уроците за упражнения спомагат за овладяването на изискваните практически умения по география за 8. клас. Учениците ще навлязат в същността на важни за опазването на планетата ни и живота хората проблеми и сами ще търсят варианти за преодоляването им.
Чрез уроците за обобщение и контрол наученото се систематизира, а приложените тестови варианти ще помогнат за самооценката по география и икономика в 8. клас.
Булвест 2000

Автори: , ,

Цена: 14.50 лв.
‎В наличност
Страници:
184
Размери:
210 x 280 мм

Учебници свързани с География и икономика за 8. клас

Други от Учебници и помагала 8 клас География и икономика