Физика и астрономия за 8. клас


Физика и астрономия за 8. клас
Настоящият учебник за 8. клас по предмета физика и астрономия обхваща две важни области – механика и топлинни явления.
Механиката е най-непосредствено свързана с всекидневния опит – тя изучава движението и взаимодействието на телата. С помощта на нейните основни закони, учениците от 8.клас ще се научат да решават широк кръг практически задачи. В часовете по физика осмокласниците ще разширяват и задълбочават знанията си за топлинните явления - ще пресмятат количеството топлина, необходимо за нагряване на тяло, за неговото разтопяване или за друга промяна на състоянието му, ще прилагат законите при идеалните газове.
Лабораторният практикум, множеството упражнения, качествените и количествени задачи към всеки урок, тестовите задачи, домашните опити, темите за проекти ще допринесат за трайното усвояване на изучаваните закономерности във физиката.
Информацията в учебника е поднесена достъпно с много цветни илюстрации, схеми, графики и таблици, като са включени множество задачи и тестове за самостоятелна работа от очакваното ниво на компетентност по физика за 8. клас.

Булвест 2000

Автори:

Цена: 13.80 лв.
‎В наличност
Страници:
112
Размери:
210 x 280 мм

Учебници свързани с Физика и астрономия за 8. клас

Други от Учебници и помагала 8 клас Физика и астрономия