История и цивилизации за 5. клас. Учебно помагало за избираемите учебни часове


Часовете по история и цивилизации в 5. клас ще бъдат обогатени с допълнителната информация в новото помагало. Разнообразните задачи, упражнения и въпроси следват реда на темите, предвидени в учебната програма по история и цивилизации за 5. клас. Учебното помагало е насочено към заниманията в избираемите учебни часове. Авторите са предложили такива упражнения и задачи, които ще улеснят децата при усвояването на уменията за свързване на събития и процеси, случили се в древността, със съвремието и да откриват тяхното влияние или принос към развитието на човечеството. Урочните единици в учебниците по изстория и цивилизации в 5. клас съдържат информация за най-старат и интересна история на човечеството – времето на Праисторията и Античността. Въпрос/и за изследване – това е рубрика, с която започва всяка една тема в помагалото. Тя има за цел да провокира петокласниците да разсъждават по глобални и важни за историята проблеми, а посредством тях да стигат до отговори, да се научат да мислят и да бъдат критични при подбора и анализа на информация. Ето защо, повечето от подбраните въпросите нямат еднозначен верен отговор.
Рубриката „Проучете/направете“ накрая на всяка тема стимулира учениците от 5. клас да задълбочат интереса си по история и цивилизации, превръщайки се в малки историци – изследователи, които работят по-задълбочено по даден проблем и намира отоговор за него. Това ще помогне на учениците да се научат да работят, както самостоятелно, така и в екип, за да намират решения и да развиват своето въображение и креативност.
Към темите в помагалото са добавени интересни и по-малко познати факти от историята на древността, обособени в рубриката „Знаете ли, че…?“ Тя ще задълбочи интереса на учениците към историческото познание и ще спомогне при формирането на богатата им обща култура.
Това учебно помагало ще превърне избираемите учебни часове по история и цивилизации в 5. клас в забавни и любими на децата, като същевременно спомогне при формирането на умението за учене и намиране на решения, работата в екип и креативност, които са фундаментални качества за изграждане на приложими и трайни познания за историята на миналото.

Просвета

Автори: ,

Цена: 8.90 лв.
‎В наличност
Страници:
124
Година:
ISBN:
9789540142036

Учебници свързани с История и цивилизации за 5. клас. Учебно помагало за избираемите учебни часове

Други от Учебници и помагала 5 клас История и цивилизации