Основи на електротехниката


Научно е доказано, че светът е материален, че веществото и полето са видове материя. Те са обективна реалност, съществуват независимо от човешкото съзнание и се отразяват в него. Веществата са най-познатият вид материя. Те са изградени от множество малки частици - молекули, които от своя страна са изградени от атоми, които пък от... и т. н. Някои елементарни частици имат свойство да възбуждат собствени електромагнитни полета и да взаимодействат с други, т. е. притежават електрически заряд. Наричат се заредени частици.
Атомът се състои от ядро и електронна обвивка, която се състои от отрицателно заредени частици - електрони. Те са почти без маса, много лесноподвижни и обикалят с грамадна скорост около ядрото.
Когато в краищата на метален проводник се създаде постоянна потенциална разлика, възниква надлъжно електрическо поле. То действа върху свободните електрони, вследствие на което хаотичното им движение се превръща в равноускорително в посока към по-високия потенциал.
Насочено движение на електрони под въздействие на електрическо поле е физическо явление и се нарича електрически ток.
Техника

Автори: ,

Цена: 20.00 лв.
‎В наличност
Страници:
352
ISBN:
9789540304397

Учебници свързани с Основи на електротехниката

Други от Учебници и помагала 9 клас Учебници за профилираните гимназии - технически