Учебници по география за 9 клас, географски атласи

Учебници по география и икономика за 9 клас за задължителна подготовка, ви предлагаме на издателства Булвест 2000 (водещ автор Румен Пенин), Просвета (водещ автор Нено Димов), Анубис (Стефан Карастоянов) и д-р Иван Богоров (водещ автор Росица Гайтанджиева). Всички те са нови, преработени издания от 2012 г. Учебниците за профилирана подготовка, които съдържат допълнителна информация, можете да изберете само на Булвест 2000 или Просвета. Според учебната програма, по този предмет в 9 клас се изучават същността на науката География, природната структура на Земята и някои географски региони. Спомагателни пособия за работа в клас и домашна работа, са географските атласи на издателство Атласи, Дейтамап и Домино. Те разнообразяват учебния процес и формират навици за практическа работа с карти, схеми и диаграми. Учениците от езиковите гимназии, които имат подготвителна година по английски, немски или френски език усвояват материала, включен в учебниците за 8 клас по техните аналози за 9 клас - издания на Просвета или Гея либрис.

Други от Учебници и помагала 9 клас