Учебници за 9 клас по литература, христоматия

В този раздел освен учебници по литература за 9 клас задължителна и профилирана подготовка, са поставени и придружаващите ги христоматии на издателства Просвета, Анубис и Булвест 2000. Единствено Литература за 9 клас на издателство Диоген съдържа уроци и изучавани текстове в едно книжно тяло. В учебната програма са включени творби от старогръцката литература, глави от Библията, легенди от Артуровия цикъл и важни произведения от старобългарската литература. Учебниците предлагат рубрики с въпроси за обсъждане и изразяване на лично становище, примерни теми за есета и съчинения, писане на аргументативни текстове по откъси от изучавани произведения, тестове за решаване, като с тях реализират целта за изграждане и усъвършенстване на уменията на учениците. За по-ефективно възприемане на учебния материал и по-лесен процес на интерпретация, може да се използват помагалата с анализи за 9. клас на издателства Скорпио, Кръгозор, Дамян Яков и Персей.

Други от Учебници и помагала 9 клас