Власт и институции. Учебник по история и цивилизации за 11. клас за профилирана подготовка. Модул 1


Този учебник е разработен, за да осигури обучението по история и цивилизации - модул 1 - Власт и институции в 11. клас - профилирана подготовка. Той представлява вълнуващо пътешествие през всички епохи на историята - от зората на човешката цивилизация до утвърждаването на модерната държава през 19-ти век. Показани са сходните и различните страни на политическите процеси, протекли във всички цивилизации и допринесли по свой начин за общото развитие на човечеството. Уроците са изградени, следвайки изцяло приетата програма от МОН за профилирана подготовка за 11. клас - Власт и институции. Текстовете и методическата част са съобразени с изискването материалът в 11. клас да надгражда знанията от общообразователната подготовка. Така създаден, учебникът максимално улеснява подготовката на зрелостниците за матура по история и цивилизации. Акцентите в учебното съдържание са поставени върху възникването и еволюцията на държавния политически модел от древността до края на 19-ти век, оформянето и функционирането на държавните институции през Античността, Средновековието и Новото време и върху условията и факторите, които определят и осъществяват държавната политика в областта на международните отношения, икономиката и културата през всичките тези епохи.  В частта за държавните модели са изведени характеристиките на монархическото управление на Древен Египет. Съществена част е посветена на раждането на демократичния модел в Древна Атина. Просведени са етапите на трансформация на Римската република в империя. Византияския имперски модел служи за пример при прехода към Средновековието, за да се проследят промените в съдържанието и функционирането на държавните институции. Държавата от епохата на Новото време е представена с двете си най-херектерни форми на управление - републиката и конституционната монархия. Изведени са законодателните фундаменти и основните институции на републиканския модел в САЩ е Франция. В частта, посветена на взаимовръзката между власт и идеология са разгледани ученията за държавното управление на Сокарт, Платон и Аристотел.

Клет България

Автори: , , ,

Цена: 19.90 лв.
‎В наличност
Страници:
192
Година:
ISBN:
9789543447367

Учебници свързани с Власт и институции. Учебник по история и цивилизации за 11. клас за профилирана подготовка. Модул 1

Други от Учебници и помагала 11 клас История и цивилизации