История и цивилизации за 11. клас. Профилирана подготовка. Модули 1 – 3: Власт и институции, Култура и духовност, Човек и общество


В новия учебник по история и цивилизации за 11. клас трите модула са интегрирани в една книга. Темите от модулите са групирани хронологично в три раздела – Античност, Средновековие и Ново време. Авторите са разработили учебника така, за да дадат възможност на учениците от 11. клас да проследят и да разберат зависимостта между държавно-политическите промени, общественото развитие и културните модели на включените в програмата държави и общества от древността до края на ХIХ в. Структурата на уроците е в познат от предходните класове формат, който включва основен текст и различни видове писмени текстове и изображения за анализ. Текстовете са на достъпен за учениците от 11. клас език и не надхвърлят по обем тези от учебника по история и цивилизации за 10. клас. Огромно предимство на изданието е пълноцветното онагледяване: 397 цветни изображения на обекти, личности, творби на изкуството, 31 исторически карти, 50 реконструкции, схеми и диаграми привличат интереса  на учениците към историята и цивилизациите и развиват критическото им мислене чрез задачи за анализ.

Просвета

Автори: , , , , ,

Цена: 25.00 лв.
‎В наличност
Страници:
296
Година:

Учебници свързани с История и цивилизации за 11. клас. Профилирана подготовка. Модули 1 – 3: Власт и институции, Култура и духовност, Човек и общество

Други от Учебници и помагала 11 клас История и цивилизации