Учебници и помагала за кандидат-студенти по български език

Особено популярни сред помагалата по български език за кандидат-студенти са ръководствата на УНСС за явяване на ЕПИ - Единен приемен изпит, въведен от икономическите университети. Развитите теми и анализи по литература на издателствата Дамян Яков, Софи - Р и Фабер дават основата, върху която кандидастващите могат да разработят собствени текстове. За успешното си представяне кандидат-студентите е нужно да изявят в най-пълна степен знанията си за речниковия състав на българския език и лексикалната норма, да различават клишетата, термините, чуждите думи от родните, да разпознават фразеологизмите и да откриват успешно семантичните синонимни изрази. При изграждането на собствени текстове са необходими знания за отделните автори - биография, творчество и принос в българската литература, засегнати основни проблеми в техните произведения и механизмите на литературното ни развитие и неговата роля в обществения и духовен живот на нацията. Ето защо е необходимо да се познават добре текстовете на творбите, да се анализират задълбочено и да се борави леко с детайлите им. Учебниците по български език и литература са на необходимото ниво, но часовете по предмета в средното училище са малко. Съвременният висок стандарт на образование в университетите, обаче, не може да се съобразява с този факт. Следователно помагалата за самоподготовка са ключов фактор за успешното представяне на приемния изпит. Към тях е необходимо да се прибавят и различните речници и справочници по правопис и пунктуация - много полезни при подготовката на кандидат-студентите по български език.

Други от Учебници и помагала Кандидат-студенти