Схематично решени задачи по Обща и Неорганична химия за кандидат-студенти по Медицина, Стоматология и Фармация


Схематично решени задачи по Обща и Неорганична химия за кандидат-студенти по Медицина, Стоматология и Фармация
Настоящото помагало със схематично решени задачи по обща и неорганична химия е в помощ при подготовката на кандидат-студентите за писмения изпит по химя в Медицинския университет в София. Предложените решения стимулират самостоятелното намиране на множество варианти за решаване на задачите. Това разбира се, изисква задълбочено усвояване на материала по химия в гимназиалния курс. В книгата последователно са посочени етапите на решаване на задачите, като са взети предвид учебниците за средните училища, по които се провежда конкурсния изпит по химия за медицинските училища в страната. При излагане на решенията авторите на сборника са се съобразили с основните изисквания на изпитната комисия: Изразяване на йоннообменните реакции с молекулни, пълни и съкратени уравнения; Изразяване на окислитено-редукционните процеси, протичащи както в разтвор, така и на електродите при електролизните процеси; Изразяване на хидролизата на солите с молекулни и йонни уравнения и коментиране условията за нейното протичане; Разглеждане на свойствата на простите вещества на химичните елементи и техните съединения.
Помагалото може да бъде използвано за самообучение както от кандидат-студентите, така и от учениците от средните училища, тъй като допринася за систематизиране и пълноценно усвояване на материала по обща и неорганична химия.
Реко
Цена: 17.00 лв.
‎В наличност
Година:

Учебници свързани с Схематично решени задачи по Обща и Неорганична химия за кандидат-студенти по Медицина, Стоматология и Фармация

Други от Учебници и помагала Кандидат-студенти Химия, Биология