Учебници и помагала за кандидат-студенти по история

Повечето от помагалата по история за кандидат-студенти, включени в тази категория съдържат развити теми и тестови задачи. Учебникът за 11. клас на издателство Планета 3 - "История на България - от древността до наши дни", помагалата на Стандарт, Фабер и Софи-Р дават пълна информация за създаването на собствени разработки и примерни такива. Помагалата с изтеглени въпроси на УНСС и тестове за ЕПИ спомагат за изясняване на съдържанието на основни понятия, термини, изрази, необходими за осмисляне на миналото, за анализ на събития и процеси и за конструиране на исторически разказ. Те проверяват знанията за свързване на понятия с дадени определения и формират умения за тяхното приложение в конкретно зададени примери. Характерни са задачите за извличане на информация от историческа карта, които помагат на кандидат-студентите да развиват добро географско ориентиране, да разпознават, интерпретират и датират определени факти и процеси, да формират умения за пространствена локализация на събитията и за проследяване на еволюционно развитие в хода на историята. Помагалата целят да оформят у кандидат-студентите по-добра представа за структурата на изпита по история и критериите за оценка.

Други от Учебници и помагала Кандидат-студенти