Справочник 2022 за кандидатстване след 7. клас


Справочникът е предназначен за кандидастващите след 7. клас през 2022 г. и е полезно ръководство при избор на училище. Той съдържа:

1. Подаване на заявление за полагане на изпити за ПС - 26-27 май 2022 г.
2. Обявяване на списъците с разпределение по училища и зали за полагане на изпити за ПС. Получаване на служебна бележка за полагане на изпити за ПС - до 10 юни 2022 г.
3. Издаване на служебна бележка за полагане на изпити от НВО- до 10 юни 2022 г.
4. Провеждане на изпитите от НВО, както следва:
- български език и литература - 14 юни 2022 г. от 10.00 ч.
- математика - 16 юни 2022 г. от 10.00 ч.
5. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
- изобразително изкуство - 21 юни 2022 г.
- музика - 22 юни 2022 г.
- спорт - 23-24 юни 2022 г.
6. Обявяване на резултатите от НВО - до 28 юни 2022 г.
7. Обяваване на резултатите от изпитите за ПС - до 28 юни 2022 г.
8. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. - 05-07 юли 2022 г.
9. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране - до 12 юли 2022 г.
10. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втрори етап на класиране - 13 -15 юли 2022 г.
11. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 20 юли 2022 г.
12. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - 21 - 22 юли 2022 г.
13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. - 25 юли 2022 г.
14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 26 -27 юли 2022 г.
15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране - 29 юли 2022 г.
16. Записване на приетите ученици на трери етап на класиране - 01 - 02 август 2022 г.
17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - до 03 август 2022 г.
18. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване - Определя се от директора до 10 септември 2022 г. вкл.
19. Утвърждаване на осъществения държавен план-прием - до 14 септември 2022 г. вкл.

Веди
Цена: 10.00 лв.
‎Няма наличност
Страници:
60
Година:

Учебници свързани с Справочник 2022 за кандидатстване след 7. клас

Други от Учебници и помагала 7 клас Тестове за външно оценяване Справочници за кандидатстване след 7 клас