Учебни тетрадки - 7. клас - Физика и астрономия

В 7. клас е първият учебен час по физика и астрономия за учениците. Някои физични явления и небесни тела вече са били изучавани по Човекът и природата през предишните години, но те само са открехнали вратата към света на сериозната физика и астрономия.
Физиката, като природна наука изучава природните обекти, явления и общите закономерности, на които те се подчиняват. Задълбоченото й изучаване спомага за по-правилното ориентиране в заобикалящия ни свят и вземането на важни решения при сблъсъка с проблеми на околната среда.
Астрономията е древна наука свързана с изучаването на Вселената и движението и произхода на планетите и другите космически обекти.
Двете науки са неразривно свързани една с друга.

Други от Учебници и помагала 7 клас