Помагало по литература за 7. клас


Целта на настоящото помагало е да се подпомогнат учениците от 7. клас в усвояване на програмните знания по литература и в изграждането на умения за работа с литературни текстове.В него са поместени разширени биографии и задачи към тях, за да се затвърдят и обогатят знанията на учениците за житейския и творческия път на изучаваните автори. В рубриката "Важни факти за творбата" присъстват данни за историята на литературното произведение и е акцентирано върху най-необходимото за разбирането му. Предложени са примерни планове, за да се подпомогнат учениците в осмисляне структурата на литературния текст. Съществен елемент в съдържанието на помагалото е рубриката "Да разсъждаваме!", в която са включени достъпни за възрастта анализи на произведенията. Целта е да се улеснят седмокласниците в интерпретацията на текста и в изграждането на умения сами да достигат до авторовите послания.
Работата върху всяка литературна творба завършва с тест. Тестовете са предназначени както за проверка на знанията, така и за попълване на пропуските чрез връщане към литературния текст и анализа му. Част от отговорите са свободни, защото седмокласниците вече не трябва да са ограничавани, а да им се дава възможност за изразяване на лично мнение.
Съдържанието на помагалото има комплексен характер и може да се използва в часовете по литература - избираема подготовка и при самоподготовката вкъщи.
Калоянов

Автори:

Цена: 8.00 лв.
‎В наличност
Страници:
196
Година:
ISBN:
9789549519907

Учебници свързани с Помагало по литература за 7. клас

Други от Учебници и помагала 7 клас Тестове за външно оценяване Литература