Уважами клиенти, ако желаете доставката да бъде до офис на СПИДИ, молим Ви в полето АДРЕС, да напишете точния адрес на офиса.

НВО по български език и литература в 7. клас. Езикови и литературни задачи, четене с разбиране, пробни изпити


Подготовката по български език и литература на учениците за НВО в края на 7. клас би била пълноценна с включването на настоящото учебно помагало. С негова помощ ще се задълбочат и структурират знанията по предмета и ще се изгради тренинг за работа по време на изпита. Помагалото включва четири части: 

Четене с разбиране - състои се от осем варианта с по 12 задачи. Тази част цели изграждането на умения по български език включващи извличане, обработване и оценяване на информация от два (или повече) различни източника – текстове, таблици, диаграми, карти, схеми, изображения.

Езикови задачи - В тази част се следва  учебно-изпитната програма по български език. Получените в 5. и 6. клас знания са припомнят и затвърждават и се въвеждат нови знания от 7. клас. В частта по български език има различни текстове – научни (от различни области на познанието), медийни, художествени, официално-делови, разговорни. Информацията, извлечена от тях, се използва при решаването на езикови и комуникативни задачи (задачи, проверяващи владеенето на фонетичните, морфологичните, синтактичните и лексикалните явления, и задачи за създаване по алгоритъм на различни текстове, както и задачи за редактиране на текстове).

Литературни задачи - При разработването на тази част авторите са следвали конспекта за НВО, който съдържа всички произведения от български автори, изучавани в 5., 6. и 7. клас. Задачите в частта по литература разчитат, от една страна, художественото произведение в контекста, в който е създадено; откриват проблеми и конфликти, ценности и послания с общочовешка стойност; свързват проблемите в литературната творба със съвремието и с житейския опит на ученика. От друга страна, в тази част са включени задачи за литературна компетентност (различаване и тълкуване на повествователни и поетически текстове; разпознаване и обяснение на жанровите характеристики и на структурните елементи на литературния текст; персонажна система; тълкуване на езиково специфичните послания на текстовете, на изразните средства; алгоритъм за анализ на литературен текст; формиране на умения за тълкуване на диалогизиращи текстове – изучавани и неизучавани). От трета страна, включени са задачи за създаване по алгоритъм на различни текстове – описание на пейзаж в художествен текст; отговор на литературен въпрос.

Пробни изпити - те са 8 на брой, разработени по формата на НВО по български език и литература след 7. клас – с акцент върху: Добри Чинтулов и Христо Ботев; прозата на Иван Вазов; поезията на Иван Вазов; Алеко Константинов; Пенчо Славейков и Пейо Яворов; Елин Пелин и Йордан Йовков; финален.

В допълнитено приложение са поместени примерни отговори на задачите от помагалото. 

БГ Учебник

Автори:

Цена: 18.00 лв.
‎В наличност
Страници:
188 стр. + 28 стр. приложение
Година:
ISBN:
9786191871780

Учебници свързани с НВО по български език и литература в 7. клас. Езикови и литературни задачи, четене с разбиране, пробни изпити

Други от Учебници и помагала 7 клас Тестове за външно оценяване Български език