Биология и здравно образование за 8. клас


Биология и здравно образование за 8. клас
Учебният предмет биология и здравно образование в 8. клас включва овладяването на знания и учения, които са свързани със структурата на човешкия организъм, с жизнените процеси, извършващи се в него, като се поставя акцент върху опазването на здравето.
Съдържанието в настоящия учебник е организирано в пет основни раздела: „Структурна организация на човешкия организъм”, „ Обмяна на веществата”; „ Движение и опора на тялото”; „Размножаване, растеж и развитие” и „ Регулация на хомеостаза”. Структурата на човешкото тяло, жизнените процеси, които протичат в него, механизмите на приспособяване и размножаване и индивидуалното развитие са предмет на изучаване от анатомията, физиологията, хигиената и медицината.
Учебникът съдържа теми, свързани с основни знания за анатомията и физиологията на човека и уроци за лабораторни работи и други практически дейности, в които могат да бъдат приложени на практика придобитите знания по биология и здравно образование в 8. клас.
Булвест 2000

Автори: , , , ,

Цена: 13.00 лв.
‎В наличност
Страници:
148
Размери:
210 x 270 мм
ISBN:
9789541806999

Учебници свързани с Биология и здравно образование за 8. клас

Други от Учебници и помагала 8 клас Биология и здравно образование