Задачи и упражнения по български език за 3. клас


Задачи и упражнения по български език за 3. клас
Разнообразните езикови задачи и упражнения подпомагат успешното овладяване на знанията за езиковите единици от фонетиката, морфологията, лексикологията и синтаксиса и прилагането им в речевата практика.
Включените 24 теми са съобразени изцяло с ДОИ и учебната програма и следват урочните единици в учебниците по български език за 3. клас. практическите задачи са на достъпно ниво, литературните текстове са интересни като тематика и съдействат за изграждането на социокултурни компетентности. Задачите и упражненията подпомагат овладяването на книжовните норми - граматични, лексикални, правописни, пунктуационни и затвърдяването и усъвършенстването на уменията за прилагането им.
Помагалото съдържа езикови задачи със занимателен и познавателен характер, които съдействат за активизиране на мисловната дейност, за трайното и непринудено усвояване на учебния материал. Включени са кръстословици, ребуси, игри, тестови задачи, съобразени с възрастта на децата.
Разработени са пет теста, насочени към развитието и усъвършенстването на уменията на учениците за извличане на информация от разнообразни в жанрово и стилово отношение писмени текстове. Въпросите и задачите в тестовете предполагат формиране и използване на специфични компетентности, свързани с извличане на информация, тълкуване и интерпретиране на текста. Към текстовете са предложени и езикови задачи.
Булвест 2000

Автори:

Цена: 4.50 лв.
‎В наличност

Учебници свързани с Задачи и упражнения по български език за 3. клас

Други от Учебници и помагала 3 клас Български език