Задачи и упражнения по български език за 3. клас


Задачи и упражнения по български език за 3. клас
Заедно с учебниците по български език за 3. клас. практическите задачи и упражгнения в това помагало ще спомогнат за успешното овладяване на знанията от фонетиката, морфологията, лексикологията и синтаксиса и прилагането им в речевата практика.
Темите са 24 теми, следват урочните единици в учебниците по български език за 3. клас и улесняват овладяването на книжовните норми - граматични, лексикални, правописни, пунктуационни и затвърдяването и усъвършенстването на уменията за прилагането им.
В помагалото са включени и пет теста, насочени към развитието и усъвършенстването на уменията на учениците от 3. клас за извличане на информация от различни текстове.
Булвест 2000

Автори:

Цена: 4.50 лв.
‎В наличност

Учебници свързани с Задачи и упражнения по български език за 3. клас

Други от Учебници и помагала 3 клас Български език