Уважами клиенти, ако желаете доставката да бъде до офис на СПИДИ, молим Ви в полето АДРЕС, да напишете точния адрес на офиса.

Задачи и упражнения по български език за 3. клас


Заедно с учебниците по български език за 3. клас. практическите задачи и упражгнения в това помагало ще спомогнат за успешното овладяване на знанията от фонетиката, морфологията, лексикологията и синтаксиса и прилагането им в речевата практика. Темите са 34 теми, следват урочните единици в учебниците по български език за 3. клас и улесняват овладяването на книжовните норми - граматични, лексикални, правописни, пунктуационни и затвърдяването и усъвършенстването на уменията за прилагането им.

Практическите задачи са на достъпно ниво, литературните текстове са интересни като тематика и съдействат за изграждането на социокултурни компетентности.

Задачите и упражненията подпомагат овладяването на книжовните норми (граматични, лексикални, правописни, пунктуационни) и затвърдяването и усъвършенстването на уменията за прилагането им в речта.

Помагалото съдържа езикови задачи със занимателен и познавателен характер, които съдействат за активизиране на мисловната дейност, за трайно и непринудено усвояване на учебния материал.

Включени са:

 - кръстословици, ребуси, игри;

- задачи за редактиране на изречения и текст;

- тестови задачи, свързани с езиковото учебно съдържание, предвидено в учебната програма за 3. клас, съобразени с възрастта на учениците;

- рисунки, таблици, схеми и графики, които не само подпомагат изпълнението на задачите, но носят и допълнителна информация;

- езиков кът, в който е систематизирано цялото учебно съдържание за трети клас. В него езиковите правила са представени чрез достъпни и запомнящи се примери.

Разработени са седем теми за самопроверка в два варианта с приложен ключ на верните отговори. Те могат да бъдат използвани както за самостоятелна работа в часовете по български език, така и вкъщи. Предложена е и достъпна система за самооценка, включваща скала с 3 степени (висока, средна, ниска). Използването ѝ позволява на ученика да съотнесе равнището на учебните си постижения с очакваните резултати, заложени в учебната програма.

Помагалото е ценен помощник на учениците в затвърдяването и прилагането на изучения материал в 3. клас, на учителите - при проверка и оценка на знанията по български език, а на родителите - при подпомагането на децата в тяхната подготовката.

Булвест 2000

Автори:

Цена: 6.00 лв.
‎В наличност
Страници:
56
Година:
ISBN:
9789541817377

Учебници свързани с Задачи и упражнения по български език за 3. клас

Други от Учебници и помагала 3 клас Български език