Учете български език - ниво 2А с диск


Учете български език - ниво 2А с диск
Този учебник покрива ниво В1 според ALTE. Той е за чужденци, които желаят да подобрят българския си език - съдържа лексикален материал, достатъчен за по-задълбочен разговор на различни теми, както и за следване в българските университети. Включен е граматичен минимум от по-важните морфологични синтактични категории на българския език. Представен е минимален обем от страноведски сведения за България - за нейната история история, география, култура, език и др.
Второ ниво съдържа 20 основни урока, 4 преговорни и 4 теста за проверка на знанията. Всеки основен урок се състои от два компонента. Първият е урочен диалог или текст, представящ лексика по дадена тема и определени граматични категории, систематизирани в таблици и схеми. Упражненията към урока, както задачите във всеки учебник за чужденци, целят усвояване и систематизиране на граматичния и лексикалния материал, изграждане на трайни говорни умения и навици.
Втората съставка на основната урочна единица съдържа материал за проверка на разбирането при слушане и четене. Текстът за слушане - диалог или монолог, е придружен от подпомагащи разбирането илюстрации. В него се избягва употребата на непознати думи или ако има такива, те трябва да бъдат разбрани от контекста. Текстът е записан на диск, а в учебника са дадени само въпроси върху съдържанието му. След първото слушане се избира един верен от дадени три алтернативни отговора към всеки въпрос, а след второто слушане се отговаря на въпроси, към които няма отговори.
д-р Иван Богоров

Автори:

Цена: 60.00 лв.
‎В наличност
ISBN:
954316004X

Учебници свързани с Учете български език - ниво 2А с диск

Други от Учебници и помагала Български език за чужденци