Учебни помагала за 4 клас по български език, учебници

Учебните помагала по български език за външно оценяване в 4. клас през последните години се наложиха като задължително допълнение към учебниците и учебните тетрадки, поради необходимостта от по-задълбочена подготовка на децата за успешно представяне на теста в края на учебната година. Задачите са два вида – с избираем отговор, където трябва да се избере един от трите предложени отговора и такива със свободен отговор, където учениците сами трябва да го формулират. Новият формат на МОНМ включва диктовка, текст за четене с разбиране, задачи за четене с разбиране и езикови задачи. Първа част - писане на диктовка: Първо учителят прочита текста изцяло и след това го диктува изречение по изречение. Когато приключи, учителят отново го чете изцяло, а децата сверяват записаното. После учениците правят самостоятелна проверка и редактират при нужда. Втора част – работа с текста за четене с разбиране. Учителите трябва да дадат указание да се прочете целия текст и внимателно да се осмисли. На децата се напомня да се връщат многократно към текста и да проверяват добре отговора. Трета част – решаване на теста. Задачите за четене с разбиране са върху целия текст и са насочени към оценяване на жанра, откриване на детайли и тяхната интерпретация, правене на изводи, посочване на факти. Езиковите задачи акцентират върху всички основни правила и явления изучавани в началния курс. Помагалата на всички издателства са разработени забавно и интересно, така че децата неусетно се подготвят за външното оценяване по български език и литература в края на 4. клас и често изненадват родителите си с отлични резултати.

Други от Учебници и помагала 4 клас