Тестови задачи за подготовка за външно оценяване след 4. клас. По новия формат на изпитните тестове


Тестови задачи за подготовка за външно оценяване след 4. клас. По новия формат на изпитните тестове
Помагалото с тестови задачи за външно оценяване е разделено на 4 части, по една за всеки от учебните предмети, включен в писмените изпитвания - български език и литература, математика, човекът и обществото и човекът и природата. В отделните части са разработени разнообразни тестови задачи, включени в 10 варианта на тестове. Всички варианти съответстват на новия модел на формата на МОН. В края на книжката са поместени ключове с верните отговори към всички задачи и метода за оценка, като и текстовете за диктовка.
За учебните предмети математика, човекът и обществото и човекът и природата тестовете включват по 19 въпроса, от които първите 16 са с избираем отговор, а последните 3 със свободен отговор.
Максималният брой точки, който може да получи ученика от правилното решаване на един тест е 20.
Моделът по български език и литература е по-различен. Тестовете по този учебен предмет включват текст за диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи от затворен и отворен тип. Максималният брой точки за диктовката е 6, а за задачите - 14. Максималният резултат при правилно решени задачи е също като при другите предмети - 20 точки.
Основните показатели, по които обективно се разпределят шестте точки са - правопис на гласни и съгласни в различна позиция в думите, правопис на представките в думите, правопис на имена, глаголи и наречия, правопис на степенувани имена, правопис на членувани имена, правопис и пунтуация на видовете изречения.
При решаването на тестовете по математика е добре да се внимава за следното:
- прочита се няколко пъти условието на задачите, свързани с преминаването от един запис на многоцифрено число към друг;
- извършва се проверка на пресмятанията при извършване на аритметични действия, преди да оградите верния отговор;
- при геометричните задачи трябва да се направят необходимите измервания, правят се устни изводи и чак тогава се маркира верния отговор;
- текстовите задачи се решават самостоятелно и след това се огражда отговора;
- задачите от отворен тип се решават на самостоятелен лист и след проверка отговора се записва в теста.
Булвест 2000

Автори: , , , , , ,

Цена: 7.50 лв.
‎Няма наличност
Страници:
120
Година:
ISBN:
9789541806814

Учебници свързани с Тестови задачи за подготовка за външно оценяване след 4. клас. По новия формат на изпитните тестове

Други от Учебници и помагала 4 клас Тестове за външно оценяване Български език