Учебни помагала за 3 клас по български език, диктовки и тестове за 3 клас

Учебниците и учебните помагала по български език за 3 клас са разработени, така че да провокират дейно и заинтересовано отношение у децата. С особена популярност се ползват помагалата за 3 клас - ЗИП на издателство Просвета, Булвест 2000 и Кронос, езиковите задачи, правописните и тестови задачи. При повечето от тях се използва подход на педагогически обмислена система, която цели трайно усвояване и стремеж за съзнателно прилагане на правописните норми. Текстовете за диктовки в 3 клас в пособията на Слово, Просвета и Булвест 2000 целят практическото прилагане на усвоения материал и запознаване и с някои изразни средства на литературното творчество. Чрез тях децата се докосват до естетическата изразителност на литературния език. Учебната работа с тестовите задачи, самостоятелните работи и упражненията за самоконтрол води до трайно и пълноценно затвърждаване на материала по български език в 3 клас.

Други от Учебници и помагала 3 клас