Учебна тетрадка по човекът и природата за 6. клас


Учебна тетрадка по човекът и природата за 6. клас
Учебната тетрадка за 6. клас включва система от задачи по човекът и природата, предназначени за работа в клас и в домашни условия - по избор на учителя. Всяка задача пряко корелира с определено умение, изисквано от учебната програма. Тези умения подлежат на съответен контрол и оценка. Упражненията в структурен аспект са както от традиционен тип с дадено, търси се и как да се намери, така и от редуциран тип. Като съдържание те пряко произтичат от целите на предмета Човекът и природата - свързани са с описание, дефиниране, разпознаване, сравняване, моделиране, анализиране, работа с текст и изображения, трансформиране на информация от една в друга знакова система и т. н. Контролът, оценката и самооценката, заложени в учебника, се представят като верни отговори със съответната скала за оценка.
Учебната тетрадка спомага за реализиране на целта на учебника по Човекът и природата като процесуален организатор на учебното съдържание, за формиране на отношения и компетентности у учениците в 6. клас.
Педагог 6

Автори:

Цена: 4.80 лв.
‎В наличност
Страници:
160
ISBN:
9789543241491

Учебници свързани с Учебна тетрадка по човекът и природата за 6. клас

Други от Учебници и помагала 6 клас Човекът и природата