Самостоятелни работи по математика за 1. клас


Обучението по математика в 1. клас постепенно променя своя фокус от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развиване на способности за решаване на проблеми. Съществена част в този процес е осъществяването на диагностика на базата на ясно и точно дефинирани компетентности като очаквани резултати от обучението. Така учителятпо математика лесно може да определи какво знае и умее всеки ученик и на какво трябва да обърне повече внимание.
Настоящото помагало за 1. клас е разработено в контекста на променящите се основни цели в обучението по математика. В него са обособени две части.
Първата част е предназначена за работа на първокласниците. Съдържа 10 самостоятелни работи (всяка в два варианта) за диагностициране на компетентностите на учениците след изучаването на всяка тема от учебното съдържание по математика за 1. клас, както и входна и изходна диагностика.
Втората част е предназначена изцяло за учителите и съдържа пет приложения, достъпни за изтегляне и попълване.

- Приложение 1 – подробни критерии за оценяване на математическите компетентности на учениците за всяка самостоятелна работа;

- Приложение 2 – скала за приравняване на получените от ученика точки към оценка за нивото на математическите му компетентности;

- Приложение 3 – модел за педагогическа диагностика на резултатите от всяка самостоятелна работа;

- Приложение 4 – бланка за обратна връзка;

- Приложение 5 – модел за педагогическа диагностика на резултатите от всички самостоятелни работи.

Помагалото отговаря напълно на актуалната учебната програма по математика за 1. клас. То е ценен инструмент за установяване на нивото на математическите компетентности на учениците.

Просвета

Автори:

Цена: 4.90 лв.
‎В наличност
Страници:
52
Година:
ISBN:
9789540142043

Учебници свързани с Самостоятелни работи по математика за 1. клас

Други от Учебници и помагала 1 клас Математика