Самостоятелни работи по български език и литература за 1. клас


Помагалото съдържа 10 самостоятелни работи по български език и литература за 1. клас в два варианта. Темите в него съответстват на реда, посочен в програмата на МОН, което го прави подходящо за използване от всички ученици от 1. клас, независимо от буквара и читанката, по които се обучават.

Самостоятелните работи по български език и литература са предназначени за всички първокласници независимо от буквара и читанката, по които се обучават. Помагалото е част от комплект за всеки клас от началното училище.  Чрез първата самостоятелна работа се установява входното равнище на усвоени знания и умения от подготвителната група на детската градина. Следващите самостоятелни работи са свързани с:

- предбуквения етап;

- гласните и сонорните съгласни;

- двойките звучни и беззвучни съгласни;

- правописа на щ, ю, я, й, ь;

- езиковите знания в следбуквения етап.

Последната самостоятелна работа установява достигнатото равнище на знания и умения през цялата учебна година. В нея е включен и текст за четене с въпроси към него. Към приложените диктовки също има задачи за четене с разбиране.

Втората част на помагалото съдържа подробни указания за проверяващия – критерии, показатели и брой точки за всяка от задачите. Под всяка самостоятелна работа за ученика и в третата таблица за проверяващия са написани оценки. Всяка оценка има подкрепящ характер и стимулира първокласника към по-висок резултат.
Помагалото улеснява дейността на учителя, защото му осигурява готов инструментариум за текуща и цялостна проверка на резултатите от обучението по български език и литература в 1. клас. То може да се използва и за самоконтрол на постигнатите резултати, тъй като след самостоятелните работи са написани отговорите на въпросите и задачите. Така първокласникът може лесно да прецени справя ли се, или трябва още да работи. Помагалото може да послужи успешно и на родители, които биха искали да проследяват системно напредъка на своите деца при усвояването на учебния материал по български език.

Просвета - 1945

Автори: , , ,

Цена: 6.90 лв.
‎В наличност
Година:
ISBN:
9789540139753

Учебници свързани с Самостоятелни работи по български език и литература за 1. клас

Други от Учебници и помагала 1 клас Български език