Обща теория на статистиката


Учебникът осигурява знания и умения за основните принципи при планиране, организация и провеждане на статистически (съвкупностни) изследвания във връзка с цялостното информационно осигуряване в Икономиката.
Съдържанието е съобразено с основните познавателни и практико - приложни функции на статистическите изследвания и съответстващите на тях подходи и методи на анализ.
Мартилен

Автори:

Цена: 10.00 лв.
‎В наличност
ISBN:
978 954 598 128 9

Други от Учебници и помагала 11 клас Учебници за профилираните гимназии - икономически