Матурата по литература в таблици 11. – 12. клас


Материалът по литература, изучаван в 11. – 12. клас е представен в таблици в новото помагало, коета може да бъде солидна опора при подготовката за  Държавния зрелостен изпит по български език и литература, съгласно най-новите изисквания на МОН от 2022 г.  Обучителните таблици, използвани съвместно с останалите помагала на издателство Просвета ще спестят време и ще дадат възможност за систематизиране и осмисляне на обемния материал според формата на матурата. Основното, което зрелостниците трябва да знаят за произведенията от програмата за 11. и 12. Клас е поднесено във вид на таблици с цел необходимата информация да бъде откривана бързо и лесно. Авторите са следвали темите и организацията на представяне на авторите и техните творби в утвърдената от МОН програма. Това създава условия за използването на таблиците при изучаването на автора и творбата както в учебните часове по литература, така и при самоподготовката вкъщи. Помагалото ще бъде особено полезно припреговор и обоб щение на цяла тема или на няколко теми едновременно. Информацията в таблиците включва:

- смислова интерпретация на всички 9 теми от програмата;

- представяне на биографични акценти и основни посоки в творчеството на включените 21 автори;

- изложение на елементите и смисловите измерения на 27-те творби от програмата във вид на таблици;

- съпоставителен анализ на всяка творба с още две произведения – общо 81 литературни творби;

- сравнение по ясни критерии между произведенията от всяка тематична група.

За всяко изучавано произведение са разгънати четири аспекта на разглеждане: авторът и неговото време; контекстът на произведението спрямо цялостното творчество на писателя; елементите на литературната творба – тълкуване на заглавието, интерпретация на началото и края, композицията на литературния текст, анализ на позицията на лирическия говорител, характеристика на основните герои, основните изразни средства; смисълът на творбата – формулиране на основната тема, извеждане на водещине конфликти и обобщение на посланието.

Оригиналното представяне на материала по литература за 11. – 12. клас в таблици обуславя възможност за бърз и ефективен преговор на тематичен дял или по-голям обем от материала при писане на интерпретативно съчинение или есе по време на текущата подготовка и непосредствено преди матурата.

Просвета

Автори: ,

Цена: 15.00 лв.
‎В наличност
Година:
ISBN:
9789540142005

Учебници свързани с Матурата по литература в таблици 11. – 12. клас

Други от Учебници и помагала Помагала за матура Литература