Четене с разбиране. Учебно помагало за 4. клас


Четене с разбиране. Учебно помагало за 4. клас
Настоящото помагало цели развиването на стратегията за четене с разбиране в 4. клас. Избраните текстове кореспондират с емоционалните и интелектуалните нужди на детето в тази възраст и биха подпомогнали неговото духовно обучение и израстване. Сборникът ще улесни осмислянето на прочетеното и ще освободи когнитивни ресурси за интерпретация. В него са използвани разнообразни литературни и научни творби. Подбрани са упражнения за сравнение и обобщение. Ще срещнете задачи, в които ще трябва да изразите мнение или да направите предвиждания относно какво ще се случи след това в текста. Разбирането и анализирането на писмените текстове става по.задълбочено.
Скорпио

Автори:

Цена: 6.00 лв.
‎В наличност
Година:
ISBN:
9547928209

Учебници свързани с Четене с разбиране. Учебно помагало за 4. клас

Други от Учебници и помагала 4 клас Литература