Математика за 11. клас ПП - Модул 1 Геометрия


Модул 1 - Геометрия е част от обучението по математика в 11. клас - профилирана подготовка. Предмет на модула е векторно-аналитичното изучаване на планиметрията и стереометрията. Темите в учебника целят развиването на ключови компетентности в областта на природните науки и съвременните технологии. Постепенно се изграждат умения за моделиране на реални или теоретични ситуации. Предвидените теми в програмата по математика за 11. клас - профилирана подготовка - Модул 1 са Вектори и координати, Аналитична геометрия в равнината и Стереометрия: - Вектори и координати - запознава с понятията линейна зависимост и независимост на вектори, векторна база, скаларно произведение, координати на вектор, ъгъл между вектори и др. - Аналитична геометрия - дава информация за общото уравнение на права, декартовото уравнение на права, каноничните уравнения на елипса, хипербола и парабола, понятията ъглов коефициент и фокуси на кривите от втора степен. - Стереометрия - разширяват се знанията за сечения, успоредни, диагонални и осни сечения, ос на кръстосани прави, ос отсечка и др. Изучаване на пресечена пирамида и пресечен конус. В изданието са предвидени практически уроци, за по два учебни часа всеки, в които учениците от 11. клас ще се научат да конструират равнинни и пространствени модели. Учебникът осигрява знания по математика, гарантиращи стабилна подготовка за матура и кандидатстудентски изпит.

Клет България

Автори: , , ,

Цена: 16.90 лв.
‎В наличност
Страници:
176
Година:
ISBN:
9789543446056

Други от Учебници и помагала 11 клас Математика