Контролни работи по математика за 6. клас


Сборникът цели осъществяване на по-продължителна подготовка по математика на учениците от 6. клас. Форматът на предложените контролни работи съответства на формата на теста за НВО в 7. клас. Нивото на сложност на задачите и разнообразието им по отношение на тестваните нива на знание, умение и приложение са съобразени с възрастовите особености на учениците, с държавните образователни стандарти за съдържание и за оценяване и с времевото ограничение в рамките на един учебен час по математика. Сборникът съдържа теми за контролни работи, за входни и изходно ниво, разработени в два варианта и оформени за удобство на бланка с осигурено място за индивидуалните данни на учениците от 6. клас за свободните отговори и за описание на решението на някои задачи. Контролните работи са разработени на три нива. За всяко ниво е дадена формула за трансформиране на броя на точките в оценка. Контролните на ниво А съдържат по 4 задачи, а на ниво Б - по 6. Едночасовите са писмени работи на трето ниво. Те съдържат по 12 задачи. Темите са хронологично подредени съгласно разпределението, дадено в книгата за учителя към учебника по математика на издателство "Просвета Плюс".

Просвета - 1945

Автори: , ,

Цена: 4.90 лв.
‎В наличност
Страници:
72
Година:
ISBN:
9789540134710

Учебници свързани с Контролни работи по математика за 6. клас

Други от Учебници и помагала 6 клас Математика