Коментар към Новия Завет - том 2


Коментар към Новия Завет - том 2
Коментар на Новия Завет стих по стих,
при който авторът не подминава
проблематичните пасажи и не
премълчава трудностите. Там, където
съществуват различни тълкувания, той
заявява своята позиция, като обаче
отразява и други сериозни схващания.
Със своята ясна и проста структура
коментарът превръща четенето на
Библията в удоволствие и стимулира
към нейното систематично и
последователно изучаване.
Втори том обхваща от Деяния на
Апостолите до Второ Послание към
Коринтяните.
Верен

Автори:

Цена: 12.00 лв.
‎В наличност
Страници:
0.5
Година:
ISBN:
38939733478